Skip to content

Grondwaterzuivering Gaanderen

Afgerond project Gaanderen
Locatie Gaanderen

Projectomschrijving

Deze grondwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt om vluchtige stoffen uit het water te halen. Daarnaast wordt het grondwater ontijzerd.

Deze installatie bestaat uit:

  • Twee influentbuffers, waarvan één voorzien van statische mixers
  • Eén striptoren
  • Eén luchtzuivering
  • Twee zandfilters
  • Eén vuilwaterbuffer
  • Eén schoonwaterbuffer

Eén besturingsunit inclusief diverse appendages
Het grondwater wordt vanuit de eerste influentbuffer door de striptoren gepompt. Vanuit de onderkant wordt tegelijkertijd lucht door de striptoren geblazen. Hierdoor worden de in het grondwater aanwezige vluchtige stoffen overgedragen naar de lucht. Deze lucht wordt vervolgens nabehandeld middels de luchtzuivering.

Vervolgens wordt het grondwater via statische mixers naar de influentbuffer gepompt. De statische mixers zijn voorzien van een persluchtaansluiting. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte van het water verhoogd en zullen de ijzerdeeltjes oxideren tot kleine vlokjes. Daarna wordt het grondwater vanuit de influentbuffer door de zandfilters gepompt. Dit gefiltreerde water komt in de schoonwaterbuffer terecht. De ijzerdeeltjes blijven hierbij achter in het zandfilter. Na een bepaalde tijd, of bij een bepaalde druk over het zandfilter, wordt het zandfilter gespoeld.

Tijdens het spoelen wordt de stromingsrichting van het zandfilter omgedraaid. Het zandfilter wordt gespoeld met water uit de schoonwaterbuffer dat via de onderkant door het zandfilter wordt gepompt. De ijzerdeeltjes worden hierdoor uit het filter gespoeld. Het spoelwater met ijzerdeeltjes wordt opgeslagen in de vuilwaterbuffer. Na enige tijd zullen de ijzerdeeltjes bezinken waarna er zich een ijzersliblaag onder in de vuilwaterbuffer vormt. Het water in deze buffer kan vervolgens worden afgepompt naar de influentbuffer.

De installatie is voorzien van een C.A.R.S. systeem waardoor deze ook op afstand bediend en gemonitord kan worden.

Kenmerken
Verwijderen van vluchtige stoffen
Ontijzeren van grondwater
Op afstand bestuurbaar
120m³/h