Skip to content

Bouw en ontwerp

Waterslag heeft een groot aanbod aan technieken om uw waterzuiveringsprobleem op te lossen. Wij zoeken samen met u naar de best passende oplossing. Als wij inzicht hebben in uw probleem, kunnen wij samen met u kiezen voor de meest economische oplossing met het meest optimale resultaat.

Striptorens
Verwijderen vluchtige -aromaten (benzeen, tolueen) -oplosmiddelen (trichlooretheen en perchlooretheen).
Koolfilter
Werkt middels adsorptie, heeft grote aantrekkingskracht op allerlei gasvormige en vloeibare deeltjes (chemische verontreiniging).
Besturingsunit
Telemetrie, dataregistratie. Besturing op afstand.
Plaatbeluchters
Als striptorens, echter compacter.
Bezinking
Vat met bodemschraper (slib) of lamellen.
Flotatie
Het doen opdrijven van stoffen met een lager dichtheid dan water (olieen, vetten), eventueel ontstaan door coagulatie, met behulp van luchtbelletjes en vervolgens “afschrapen” van het water.
Luchtfiltratie
Dit kan middels kool of biologie.
Chemische Oxidatie
Het toevoegen van chemicaliën om moeilijk filterbare stoffen te kraken of breken in een andere wel filterbare stof. Gevold door een filterstap.
Meerfasen extractie
Het filteren van stoffen met een lagere dichtheid dan water met behulp van vacuum op de filter en haalbuis.
Zandfilter
Verwijderen zwevende delen (ontijzeren). Eventueel eerst oxideren/reageren.
Buffertanks
Voor een efficienter proces bij een niet constante waterstroom. Bezinken van afvalwater = Efficienter filteren.
Beluchting / Ontgassing
Vervuiling in contact brengen met lucht/gas (striptorens/ plaatbeluchters).
Coagulatie / Flocculatie
Door toevoeging van chemicalien kleine deeltjes laten samen-klonteren/reageren tot grotere deeltjes zodat deze uitgefilterd kunnen worden.
Ionenwisseling
Het uitwisselen van ionen met behulp van hars (ontharding van water Ca+ uitwisselen tegen Na+). Hars kan veelal geregenereerd worden.
Biologische Zuivering
Hier wordt met behulp van biologie (vaak organische) afvalstoffen afgebroken. Dit kan zowel aerobe als anearobe.
Olie / Waterscheiders