Skip to content

Grondwaterzuivering 150m³/h Driebergen

Lopend project Berg en Dal
Opdrachtgever ????
Locatie Berg en Dal
Start Werkzaamheden ????
Oplevering ????

Projectomschrijving

Deze installatie bestaat uit:

  • Eén influentbuffer voorzien van statische mixers
  • Twee straten met twee zandfilters
  • Een vuilwaterbuffer
  • Eén schoonwaterbuffer
  • Eén besturingsunit inclusief diverse appendages

Het grondwater wordt via statische mixers naar de influentbuffer gepompt. De statische mixers zijn voorzien van een persluchtaansluiting. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte van het water verhoogd en zullen de ijzerdeeltjes oxideren tot kleine vlokjes. Vervolgens wordt het grondwater vanuit de influentbuffer door de zandfilters gepompt welke parallel aan elkaar zijn aangesloten. Dit gefiltreerde water komt in de schoonwaterbuffer terecht. De ijzerdeeltjes blijven hierbij achter in het zandfilter. Na een bepaalde tijd, of bij een bepaalde druk over het zandfilter, wordt het zandfilter gespoeld.

Tijdens het spoelen wordt de stromingsrichting van het zandfilter omgedraaid. Het zandfilter wordt gespoeld met water uit de schoonwater buffer dat via de onderkant door het zandfilter wordt gepompt. De ijzerdeeltjes worden hierdoor uit het filter gespoeld. Het spoelwater met ijzerdeeltjes wordt opgeslagen in de vuilwaterbuffer. Na enige tijd zullen de ijzerdeeltjes bezinken waarna er zich een ijzersliblaag onder in de vuilwaterbuffer vormt. Het water in deze buffer kan vervolgens worden afgepompt naar de influentbuffer.

De installatie is voorzien van een C.A.R.S. systeem waardoor deze ook op afstand bediend en gemonitord kan worden.