Skip to content

Grondwater- zuivering 160m³/h Havelte

Afgerond project Havelte
Opdrachtgever Dura Vermeer
Locatie Havelte

Projectomschrijving

Deze grondwaterzuiveringsinstallatie (GWZI) wordt gebruikt om ijzer en andere gasvormige en vloeibare deeltjes uit het verontreinigde water te halen.

Deze installatie bestaat uit:

  • Twee olie-waterafscheiders
  • Eén influentbuffer voorzien van beluchtingssysteem en zandvang
  • Twee zandfilters
  • Zes koolfilters
  • Twee schoonwaterbuffers
  • Twee vuilwaterbuffers
  • Eén besturingsunit

Het vervuilde grondwater wordt eerst naar de olie-waterafscheiders gepompt. Deze olie-waterafscheiders zijn parallel aan elkaar aangesloten om een hoger debiet aan te kunnen. Vervolgens loopt het water onder vrij verval naar de influentbuffer. Het beluchtingssysteem van de influentbuffer zorgt voor een hoog zuurstof gehalte in het water. Hierdoor zullen de ijzerdeeltjes oxideren tot kleine vlokjes. De rest van de zuivering is verdeeld in 2 straten van 80m3/uur welke beide 1 zandfilter en 3 koolfilters bevatten. Het water wordt achtereenvolgens door deze filters gepompt waarna het in de schoonwaterbuffer wordt opgeslagen. Het zandfilter zal hierbij de ijzerdeeltjes en andere zwevende delen opvangen, de koolfilters zullen de andere gasvormige en vloeibare verontreiniging opvangen.

Na een bepaalde tijd, of bij een bepaalde druk over een van de zandfilters, wordt het zandfilter gespoeld. Tijdens het spoelen wordt de stromingsrichting van het zandfilter omgedraaid. Het zandfilter wordt gespoeld met water uit de schoonwaterbuffer dat via de onderkant door het zandfilter wordt gepompt. De ijzerdeeltjes worden hierdoor uit het filter gespoeld. Het spoelwater met ijzerdeeltjes wordt opgeslagen in de vuilwaterbuffer. Na enige tijd zullen de ijzerdeeltjes bezinken waarna er zich een ijzersliblaag onder in de vuilwaterbuffer vormt. Het water in deze buffer kan vervolgens worden afgepompt naar de influentbuffer.

De installatie is voorzien van een C.A.R.S. systeem waardoor deze ook op afstand bediend en gemonitord kan worden.

Kenmerken

  • Ontijzeren van grondwater
  • Op afstand bestuurbaar
  • 160m³/h