Skip to content

Grondwaterzuivering Oss

Lopend project Oss
Locatie Oss

Projectomschrijving

Deze grondwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt om vluchtige stoffen uit het water te halen. Daarnaast wordt het grondwater ontijzerd.

Deze installatie bestaat uit:

  • Eén influentbuffer, voorzien van recirculatiebeluchting en afzuigblower
  • Twee striptorens
  • Eén biorotor inclusief overkapping en afzuiging
  • Eén luchtzuivering
  • Twee zandfilters
  • Eén waterzijdig actiefkoolfilter
  • Eén vuilwaterbuffer
  • Eén schoonwaterbuffer
  • Eén besturingsunit inclusief diverse appendages

Het grondwater wordt vanuit de influentbuffer door twee zandfilters gepompt welke parallel aangesloten zijn. Dankzij het beluchtingssysteem in de influentbuffer zullen ijzerdeeltjes oxideren en achterblijven in het zandfilter. Daarnaast vangt het zandfilter andere zwevende delen op. Het grondwater wordt vanuit de influentbuffer gedeeltelijk gerecirculeerd over een biorotor, de bacteriën in de biorotor nemen een gedeelte van de aanwezigen aromaten in het water op. De afgezogen lucht van de influentbuffer en biorotor wordt tegens gezuiverd door de luchtzuivering.

Het zandfilter wordt periodiek gespoeld. Tijdens het spoelen wordt de stromingsrichting van het zandfilter omgedraaid. Het zandfilter wordt gespoeld met water uit de schoonwaterbuffer dat via de onderkant door het zandfilter wordt gepompt. De ijzerdeeltjes worden hierdoor uit het filter gespoeld. Het spoelwater met ijzerdeeltjes wordt opgeslagen in de vuilwaterbuffer. Na enige tijd zullen de ijzerdeeltjes bezinken waarna er zich een ijzersliblaag onder in de vuilwaterbuffer vormt. Het water in deze buffer kan vervolgens worden afgepompt naar de influentbuffer.

Vervolgens wordt het water door de twee in serie aangesloten striptorens gepompt. Vanuit de onderkant wordt tegelijkertijd lucht door de striptorens geblazen. Hierdoor worden de in het grondwater aanwezige vluchtige stoffen overgedragen naar de lucht. Deze lucht wordt vervolgens nabehandeld middels de luchtzuivering.

Uiteindelijk wordt het water gefilterd door het koolfilter om de nog aanwezige oplosmiddelen en aromaten te verwijderen.

De installatie is voorzien van een C.A.R.S. systeem waardoor deze ook op afstand bediend en gemonitord kan worden. Daarnaast is de gehele unit gebouwd volgens de Atex richtlijnen.

Neem voor meer informatie contact op met
Martijn van Paassen
Bedrijfsleider Waterslag