Skip to content

MFE Unit Rotterdam

Lopend project Rotterdam
Locatie Rotterdam

Projectomschrijving

Deze meerfase extractie unit (MFE) wordt ingezet voor bodemsaneringsdoeleinden. De installatie heeft een luchtcapaciteit van maximaal 70m³/h en een onderdruk van circa 800mbar. De totale extractie is 4m³/h. De installatie is samengebouwd in een 20ft stalen zeecontainer.

De installatie wordt ingezet om drijflagen uit de bodem te onttrekken. Bij drijflaagverwijdering door meerfase extractie MFE worden tegelijkertijd meerdere mobiele fasen waarin product aanwezig is onttrokken door het aanleggen van een vacuüm op een filter of een haalbuis. De verschillende fasen bestaan uit lucht, water, puur product en emulsies. De onttrokken drijflaag wordt bovengronds opgevangen in een tank of vat, waarna scheiding tussen water en puur product plaatsvindt, het water en de lucht separaat worden gezuiverd en het puur product wordt afgevoerd.

De MFE unit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vacuüm blower
  • Scheidingsvat met niveauschakeling
  • Manifold met maximaal 8 aansluitingen
  • Afvoerpomp
  • Lucht actief koolfilter
  • Buffertanks
  • Olie-waterafscheider

Het manifold is aangesloten op het scheidingsvat welke op onderdruk wordt gebracht door de vacuüm blower. De onttrokken drijflaag wordt in het scheidingsvat gescheiden in lucht en in een mengsel van water en puur product. De vervuilde lucht gaat via de afgaande kant van de vacuüm blower naar de lucht actief koolfilter waar het gezuiverd wordt. Het mengsel van water en puur product wordt door middel van de afvoerpomp afgepompt naar de buffertanks. Vanuit de buffertanks wordt het mengsel afgepompt naar de olie-waterafscheider welke het mengsel scheidt in water en puur product.

De gehele unit is gebouwd volgens de Atex richtlijn.