Skip to content

Ontijzeringsinstallatie 30m³/h Budel

Lopend project Berg en Dal
Locatie Berg en Dal
Start Werkzaamheden ????
Oplevering ????

Projectomschrijving

Een ontijzeringsinstallatie is een installatie die ingezet wordt om grondwater te ontijzeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zandfilters om het grondwater te filtreren.

Deze installatie bestaat uit:

  • Eén influentbuffer voorzien van statische mixers
  • Eén zandfilter
  • Eén vuilwaterbuffer
  • Eén schoonwater buffer
  • Eén besturingsunit inclusief diverse appendages


Het grondwater wordt via statische mixers naar de influentbuffer gepompt. De statische mixers zijn voorzien van een persluchtaansluiting. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte van het water verhoogd en zullen de ijzerdeeltjes oxideren tot kleine vlokjes. Vervolgens wordt het grondwater vanuit de influentbuffer door het zandfilter gepompt. Dit gefiltreerde water komt in de schoonwaterbuffer terecht. De ijzerdeeltjes blijven hierbij achter in het zandfilter. Na een bepaalde tijd, of bij een bepaalde druk over het zandfilter, wordt het zandfilter gespoeld.

Tijdens het spoelen wordt de stromingsrichting van het zandfilter omgedraaid. Het zandfilter wordt gespoeld met water uit de schoonwaterbuffer dat via de onderkant door het zandfilter wordt gepompt. De ijzerdeeltjes worden hierdoor uit het filter gespoeld. Het spoelwater met ijzerdeeltjes wordt opgeslagen in de vuilwaterbuffer. Na enige tijd zullen de ijzerdeeltjes bezinken waarna er zich een ijzersliblaag onder in de vuilwaterbuffer vormt. Het water in deze buffer kan vervolgens worden afgepompt naar de influentbuffer.

De installatie is voorzien van een C.A.R.S. systeem waardoor deze ook op afstand bediend en gemonitord kan worden.

  • Kenmerken
  • Ontijzeren van grondwater
  • Op afstand bestuurbaar
  • 30m³/h

Neem voor meer informatie contact op met
Martijn van Paassen
Bedrijfsleider Waterslag