Skip to content

Plaatbeluchter Unit

Lopend project Nederland
Locatie Nederland

Projectomschrijving

De installatie met plaatbeluchters wordt ingezet om vluchtige aromaten zoals benzeen en tolueen en vluchtige oplosmiddelen zoals trichlooretheen en perchlooretheen uit het water te verwijderen.

Het te zuiveren grondwater wordt aan de bovenkant van de plaatbeluchter gepompt terwijl de lucht tegenstrooms via de onderzijde wordt ingeblazen. Hierdoor komt het vervuilde grondwater intensief in contact met lucht. De in het grondwater aanwezige vluchtige stoffen worden overgedragen naar lucht. Deze lucht wordt vervolgens na behandeld doormiddel van een actiefkoolfilter waarna de vervuiling in het actief kool achterblijft.

Het voordeel van een installatie met plaatbeluchters ten opzichte van die met een striptoren is dat deze zeer compact kan worden opgebouwd. Daarnaast kan deze installatie eenvoudig worden schoongemaakt. De installatie heeft een capaciteit van 5m3/uur.

De installatie wordt bestuurt doormiddel van een PLC Logo. Hierdoor kan de installatie volledig autonoom draaien.

Kenmerken

  • Verwijderen van vluchtige stoffen
  • Compact door het gebruik van plaatbeluchters
  • Autonoom door PLC Logo besturing