Skip to content

Waterzuivering PFW Barneveld

Lopend project Barneveld
Locatie Barneveld

Projectomschrijving

De waterzuiveringsinstallatie wordt ingezet om water uit drijflagen en afval water te zuiveren om deze vervolgens onder de lozingseis te mogen lozen. De waterzuiveringsinstallatie is een skid bestaande uit een influentbuffer met voorbeluchting, een plaatbeluchter, een waterzijdig actief koolfilter en een luchtzijdig actief koolfilter. Het geheel is samengebouwd met de benodigde pompen, blowers en appendages op een stalen frame van 6,80 x 2,50 meter en heeft een zuiveringscapaciteit van maximaal 10m3/h.

De influentbuffer heeft 3 aansluitingen; één voor het residu wat uit de Bodem Lucht Extractie unit (BLE) komt, één voor de Meerfase Extractie unit (MFE) en één voor het afvalwater uit de fabriek.

Bij drijflaagverwijdering door meerfase extractie MFE worden tegelijkertijd meerdere mobiele fasen waarin product aanwezig is onttrokken door het aanleggen van een vacuüm op een filter of een haalbuis. De verschillende fasen bestaan uit lucht, water, puur product en emulsies. De onttrokken drijflaag wordt bovengronds opgevangen in een tank of vat, waarna scheiding tussen water en puur product plaatsvindt, het water en de lucht separaat worden gezuiverd en het puur product wordt afgevoerd. De onttrokken bodemlucht wordt bovengronds gezuiverd.

De installatie is “Plug&Play” opgebouwd en opereert volledig autonoom.

Neem voor meer informatie contact op met
Martijn van Paassen
Bedrijfsleider Waterslag