Skip to content

Waterzuivering Terneuzen 15m³/h

Afgerond project Terneuzen
Locatie Terneuzen

Projectomschrijving

Deze waterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt om het bemalingswater te zuiveren. De installatie bestaat uit 4 onderdelen. Het eerste onderdeel is de besturingsunit+zuiveringsunit met het manifold, zandfilter, striptoren en besturingskast. Deze zijn samengebouwd in een 20ft zeecontainer. Het tweede onderdeel bestaat uit een buffercontainer met 3 compartimenten. Het vierde onderdeel is een nat biologisch luchtfilter. Het vierde onder bestaat uit 2 lucht aktief koolfilters

De bemaling van het vervuilde water wordt uitgevoerd door middel van 3 deepwellpompen. Het vervuilde water wordt opgevangen in een bufferbak. Het bemalingswater wordt in de influentbuffer extra belucht door middel van beluchtingsschotels. De in het water opgeloste ijzer gaat nu oxideren waardoor deze gaan zweven. De ijzerdeeltjes worden samen met de overige aanwezige zwevende stof in het water over een zandfilter geleidt. De zwevende stof wordt zo goed mogelijk verwijderd uit het vervuilde water. Deze voor behandeling is nodig om aangroei en verstopping in de striptoren zoveel mogelijk te voorkomen. Dit zou ten koste kunnen gaan van het rendement van de striptoren. De volgende stap in het proces is de verwijdering van aromaten uit het bemalingswater. Dit wordt gedaan doormiddel van een striptoren. Het gezuiverde water zal worden opgevangen in de schoonwaterbuffer om vervolgens geloosd te worden. Voor het reinigen voor de luchtfase afkomstig van de striptoren en uit de influentbuffer wordt eerst een biologisch luchtfilter toegepast met daarna in lijn actief kool adsorptie.

Na een bepaalde tijd, of bij een bepaalde druk over een van de zandfilters, wordt het zandfilter gespoeld. Tijdens het spoelen wordt de stromingsrichting van het zandfilter omgedraaid. Het zandfilter wordt gespoeld met water uit de schoonwaterbuffer dat via de onderkant door het zandfilter wordt gepompt. De zwevende delen worden hierdoor uit het filter gespoeld. Het spoelwater met zwevende delen wordt opgeslagen in de vuilwaterbuffer. Na enige tijd zullen de zwevende delen bezinken waarna het water in deze buffer kan worden afgepompt naar de influentbuffer.

kenmerken

  • Verwijderen van vluchtige stoffen
  • Ontijzeren van grondwater
  • Op afstand bestuurbaar
  • 15m³/h